Hitri kredit

Hitri kredit_logo_1stavno

V košarici lahko izberete enostavno plačilo na obroke – hitri kredit, ki ga omogoča Summit Leasing – 1stavno obroki pri roki.

KALKULATOR

Informativni izračun – preračunajte število in znesek mesečnega obroka TUKAJ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1stavnoDoločila in pogoji za pridobitev spletnega kredita

 

Določila in pogoji veljajo za hitri potrošniški kredit kreditodajalca Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Hitri kredit lahko pridobi fizična oseba, ki:

 • je stara vsaj 18 let;
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS);
 • je državljan RS;
 • je redno zaposlena*
 • (prejema plačo) ali
 • je upokojenec**
 • je imetnik plačilnega računa (v nadaljevanju TRR)***
 • ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja pravilnosti vnosa telefonske številke.

Hitri kredit do 5.000,00 EUR lahko pridobi tuj državljan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je fizična oseba, stara vsaj 18 let;
 • ima stalno prebivališče v RS;
 • je redno zaposlen pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas in prejema plačo v EUR;
 • je imetnik plačilnega računa (TRR), odprtega pri eni od bank v RS, ki omogoča otvoritev direktne bremenitve in kamor prejema plačo;
 • ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja vnosa pravilnosti telefonske številke.

Samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, kmetje, osebe, ki opravljajo javna dela, prejemajo avtorski honorar ali plačilo iz naslova pogodb o poslovodenju, NE morejo pridobiti hitrega kredita.

 

                                            

* Pri kreditu do 3.000,00 EUR mora biti kreditojemalec zaposlen pri delodajalcu s sedežem v RS. Pri kreditu do 8.000,00 EUR je lahko kreditojemalec zaposlen pri
delodajalcu s sedežem v državi EU ali Švici.
** Pri kreditu do 3.000,00 EUR mora kreditojemalec prejemati pokojnino s strani ZPIZ-a. Pri kreditu do 8.000,00 EUR lahko kreditojemalec prejema tudi rento ali
pokojnino iz tujine.
*** Pri kreditu do 3.000,00 EUR mora imeti kreditojemalec odprt TRR pri eni od bank v RS, na katerega prejema priliv iz naslova plače oz. pokojnine. Pri kreditu do
8.000,00 EUR ima lahko kreditojemalec odprt TRR pri eni od bank s sedežem v območju SEPA, ki omogoča direktno bremenitev in na katerega prejema priliv iz naslova plače oz. pokojnine.

1stavno.si
01 548 34 56

 1. Minimalni znesek kredita je 100,00 EUR, maksimalni znesek 8.000,00 EUR.
 2. Minimalni obrok je 10,00 EUR, maksimalni je 20 % plače oz. pokojnine (vsota vseh obrokov pri SLS).
 3. Odplačilna doba: od 3 do 72 mesecev.
 4. Obrestna mera: 8 %****
 5. Stroški odobritve in zavarovanja terjatev so vključeni v obroke.
  a. Stroški odobritve: 1,5 % (min. 15 EUR)*****
  b. Stroški zavarovanja: 4,78 % – 5,37 %
 6. Kredit se mesečno odplačuje z direktno obremenitvijo transkacijskega računa (TRR).
 7. Seštevek kreditne izpostavljenosti kreditojemalcev pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati 8.000,00 EUR

 

                                            

**** V primeru kredita EOM 0 % je obrestna mera 0 %.
***** V primeru kredita EOM 0 % je strošek odobritve 0 %.

1stavno.si
01 548 34 56

 • Kreditojemalec na spletni strani kreditnega posrednika izbere želene artikle in izbere obročno plačilo. Iz spletne trgovine je preusmerjen v spletno aplikacijo 1STAVNO Summit Leasinga, kjer izbere število obrokov ter vnese številko mobilnega telefona za preverjanje pravilnosti vnosa telefonske številke.
 • Na mobilni telefon kreditojemalec prejme štirimestno potrditveno kodo, ki jo vpiše v ponujena polja. Sledi vnos podatkov o kreditojemalcu, na podlagi katerih se preveri izpostavljenost. V kolikor je preverjanje uspešno, kreditojemalec elektronsko podpiše kreditno pogodbo in zaključi nakup.
 • S strani pooblaščene osebe za osebno identifikacijo je stranka nato še osebno identificirana. Po identifikaciji se opravi vpogled v sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON. V primeru uspešnega vpogleda, je kreditna pogodba odobrena, v nasprotnem primeru je preklicana.

1stavno.si
01 548 34 56

VSI

 1.  Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice) ob
  identifikaciji.
 2. Davčna številka
 3. Številka osebnega transakcijskega računa

1stavno.si
01 548 34 56

VSI (osnovna dokumentacija)

Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice) ob identifikaciji.

Davčna številka

Bančni izpisek:

 • zadnji originalni bančni ali
 • originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače ali
 • originalni izpis iz internetnega poslovanja v .pdf obliki, ki je lahko:
  • izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
  • izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec
   (zadnja postavka ni starejša od 31 dni);
  • do 15. v mesecu lahko predloži izpisek za pretekli ali predpretekli
   mesec, po 15. pa izpisek preteklega meseca.

 

ZAPOSLENI

Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, mora kreditojemalec predložiti še ujemajočo plačilno listo za priliv z
izpisa.

Kot del priliva se upoštevajo tudi materialni stroški v obliki nazivov na bančnem izpisku: MATERIALNI STROŠKI, DODATKI, PREVOZ IN PREHRANA. Če na izpisku
stroški niso zabeleženi v obliki teh nazivov, je potrebno predložiti ujemajočo plačilno listo.

 

OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Osebe na porodniškem dopustu morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov predložiti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi najmanj za čas trajanja kreditiranja (ne sme biti starejše od 31 dni).

 

ZAPOSLENI V TUJINI

To so osebe, zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju držav članic EU ali Švice in prejemajo plačo v EUR. Kreditojemalec plačo prejema na TRR v Sloveniji
ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne dokumentacije mora priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku

 

TUJI DRŽAVLJANI

Poleg izpiska mora kreditojemalec predložiti še plačilno listo, ki se ujema z nakazilom na izpisku, potrdilo o prijavi stalnega prebivališča in potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas. Plačo mora prejemati na TRR, odprt v Sloveniji. Kredit lahko sklene v maksimalnem znesku 5.000,00 EUR.

 

UPOKOJENCI

Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ, predloži še odrezek, ki ga prejme iz ZPIZ-a.

 

UPOKOJENCI, PREJEMNIKI RENTE in/ali POKOJNINE IZ TUJINE

Poleg dokumentacije za upokojence, mora kreditojemalec dodati še originalno odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine.

 

ZDRUŽEVANJE PREJEMKOV

Velja za vse, razen za tuje državljane.
Kreditojemalec predloži dokumentacijo, ki je potrebna za vsak priliv posebej.

 

                                            

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe v primeru izpostavljenosti pri Summit Leasing nad 3.000,00 EUR.*
* Znesek 3.000,00 EUR predstavlja vsoto vseh sklenjenih pogodb pri Summit Leasing Slovenija

1stavno.si
01 548 34 56