Trajnostno naravnani

Trajnostno naravnani

Danes lahko najdemo različne definicije trajnostnega razvoja. Najpogosteje citirana je iz leta 1987 – iz poročila komisije Brundtlandove*. Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.

Področje trajnostnega razvoja je mogoče razdeliti na tri medsebojno podpirajoče stebre: gospodarski razvoj, družbeni razvoj in varstvo okolja.

*Gro Harlem Brundtland, norveška političarka, diplomatka in zdravnica. Je mednarodna voditeljica na področju trajnostnega razvoja in javnega zdravja. Bila je predsednica norveške vlade in kot generalna direktorica vodila Svetovno zdravstveno organizacijo.

 

Okoljska trajnost je proces, zagotavljanja ravnovesja med naravnim kapitalom in porabo slednjega. Problem nastane, ko se ravnovesje poruši zaradi prevelike porabe naravnih virov. Trajnostni razvoj zahteva, da je poraba vsaj enakomerna z obnavljanjem naravnih virov, če ne celo manjša.

Uporaba obnovljivih virovStanje okoljaTrajnost
Več kot lahko narava proizvedeDegradacija okoljaNi trajnosti
Enako kot lahko narava proizvedeOkolje v ravnotežjuMirovanje okolja
Manj kot lahko narava proizvedeObnova okoljaTrajnost okolja
Trajnostno naravnani

Ker želimo naš planet za bodoče generacije ohraniti v čim boljšem stanju, smo se odločili, da bomo že na začetku poslovanja, sledili zakonitosti ”porabimo manj, kot narava proizvede”. Okolju prijazno dejanje je brezpapirno poslovanje, zato je del našega poslovnega procesa že od prvega dne.

Brezpapirno poslovanje prinaša več prednosti, ena izmed njih je, ekološka naravnanost. Seveda digitalizacija dokumentacije prinaša še vrsto drugih prednosti, kot npr. večja organiziranost – med drugim tudi optimizacija delovnih procesov, enostaven dostop do dokumentov – ključna je tudi hitrost in prihranek pri času ter stroških. Brezpapirno poslovanje ostaja naša prva izbira, ker papir danes še vedno predstavlja kar 25 % vseh odpadkov. In, če bi zmanjšali uporabo pisarniškega papirja za samo 10%, bi to preprečilo emisijo 1,6 milijona ton toplogrednih plinov.*

Vir:
https://www.datalab.si/blog/brezpapirno-poslovanje-za-mala-podjetja-ali-bi-moralo-vase-podjetje-poslovati-brezpapirno/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj

Trajnostno naravnani

Mislim zeleno! Kupim zeleno!

Drugi del trajnostno naravnane strategije so ”zeleni aparati”. Tudi vi se lahko pametno odločite in kupite obnovljen aparat. Gre za aparate, ki so imeli določene pomanjkljivosti oziroma napake, ampak so se z namenom ponovne uporabe, skladno z navodili in standardi proizvajalca, obnovili ter so tako zopet primerni za prodajo.

Mislim zeleno

Kupite zeleno in s tem podaljšajte življenjsko dobo aparata. S pametno izbiro in nakupom popolnoma prenovljenega aparata boste tudi vi ravnali odgovorno do našega planeta.

Vsi obnovljeni aparati so testirani in pred prodajo dobijo certifikat ter pripadajočo garancijo.

Zelen nakup je ekološko odgovorno ravnanje, zato preverite ponudbo obnovljenih telefonov in prenosnih računalnikov, ki so objavljeni na spletni strani.