Vračila in reklamacije

Ena od zakonskih pravic, pri spletnih nakupih, je pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga. Gre torej za primere, ko odstop od pogodbe, ni povezan z napako na blagu ali ker blago ne deluje pravilno, temveč iz drugih razlogov.

O odstopu moramo biti pravočasno obveščeni, kar pomeni najpozneje v roku 14 dni od izročitve blaga (ali kadarkoli pred izročitvijo).

Obvestilo o odstopu podajte pisno. Izpolnite naslednji obrazec za odstop od pogodbe na daljavo. Izpolnjen obrazec nam pošljite po elektronski pošti na naslov [email protected] in ga priložite v paket skupaj z izdelkom, ki ga vračate.

Kupnino vam bomo vrnili nemudoma oziroma najpozneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe*. Izdelke nam morate poslati nazaj v 14 dneh po tem, ko ste nas pisno obvestili o odstopu.

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Naslov za vračilo izdelkov:

Enterpoint d.o.o.
Poslovna cona A 10
4208 Šenčur

*Vračilo prejetih plačil lahko zadržimo do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Kupcu se vrne tudi stroške poštnine, edini strošek, ki bremeni kupca, je strošek vračila oziroma pošiljanja blaga nazaj prodajalcu.

Ob tem velja opozoriti, da kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. To pomeni, da blaga ni dovoljeno preizkusiti in uporabljati drugače, kot bi to lahko naredili v fizični trgovini.

Izjeme pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh

Pravice do odstopa od pogodbe ni mogoče uveljavljati pri vseh pogodbah, sklenjenih na daljavo, saj Zakon o varstvu potrošnikov določa kar nekaj izjem. Pravice do odstopa od pogodbe med drugim nimate pri:

 • pogodbah o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • pogodbah o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • pogodbah o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat;
 • pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat;
 • pogodbah o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju;
 • pogodbah o prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane ali o storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, ter pri nekaterih drugih pogodbah.

Kadar koli nas lahko kontaktirate preko telefona 030 670 680 ali e-pošte [email protected] in pomagali vam bomo v postopku reševanja reklamacije.

Podatki, ki jih bomo potrebovali, za prijavo okvare ali nepravilno delovanje naprave, so opis problema, vračilo izdelka ter račun, ki dokazuje nakup. Za enostavnejšo prijavo stvarne napake izpolnite priloženi obrazec in nam ga posredujte na e-naslov [email protected]. Potrudili se bomo, da bo čas obravnave vaše reklamacije čim krajši.

Dobro je vedeti

 1. Garancija je obvezna le pri nekaterih vrstah izdelkov, odgovornost za stvarno napako pa velja pri vseh izdelkih.
 2. Pravice iz stvarne napake kupec uveljavlja izključno pri prodajalcu, garancijsko popravilo iz naslova obvezne garancije pa tudi pri proizvajalcu in pooblaščenem servisu.
 3. Minimalna garancijska doba pri obvezni garanciji je 1 leto, jamčevalno obdobje pri stvarni napaki pa je 2 leti.
 4. Vrstni red uveljavljanja zahtevkov je pri garancijskem zahtevku določen z zakonom, pri uveljavljanju stvarne napake pa je izbira zahtevka na strani potrošnika.
 5. O stvarni napaki nas mora kupec obvestiti najkasneje v 2 mesecih, odkar je napako odkril. Pri garanciji pa kadarkoli znotraj garancijskega obdobja.
 6. ZVPot-1 ne predvideva več obvezne 1-mesečne garancije za rabljene izdelke.

Če se tehnični izdelek pokvari, torej lahko izbirate, ali želite uveljavljati stvarno napako ali garancijo.

Garancija

Garancija je obveznost, s katero se zavežemo, da vam bomo izdelek brezplačno popravili, zamenjali ali vrnili kupnino, kadar izdelek ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Garancijo lahko uveljavljate za tiste izdelke, za katere je garancija obvezna, in pa za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. Obrnete se na garanta (proizvajalca, uvoznika) oziroma na enega od pooblaščenih servisov, ki je naveden na garancijskem listu.

Garancijo lahko uveljavljate neposredno pri garantu, torej podjetju, ki je dajalec garancije, ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Garant je običajno proizvajalec izdelka, v primeru uvoženih izdelkov pa za proizvajalca šteje tudi uvoznik in distributer izdelka. Prodajalec izdelka je garant le, če izda garancijski list.

Predlagamo, da se zaradi najhitrejšega reševanja reklamacije obrnete neposredno na pooblaščeni servis in se dogovorite za popravilo izdelka. Servis najlažje poiščete glede na blagovno znamko izdelka ali glede na vrsto izdelka. Seznam pooblaščenih serviserjev najdete na povezavi tukaj. V primeru, da ne najdete pooblaščenega servisa nas kontaktirajte preko e-pošte: [email protected] ali preko telefona 030 670 680.

Če ima kupljen izdelek napako in je v garanciji, lahko prvenstveno zahtevate odpravo napak (popravilo). Šele če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni (za izdelke kupljene do 26. 1. 2023) oziroma v roku 30 dni* (za izdelke kupljene od 26. 1. 2023 naprej), vam mora proizvajalec zamenjati izdelek z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če tega ne stori, lahko pogodbo razdrete in zahtevate vrnitev kupnine ali pa zahtevate znižanje kupnine, če se odločite, da boste izdelek kljub napakam obdržali.

*Rok se bo lahko podaljšal za 15 dni, pri čemer pa bo moral proizvajalec o tem še pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in mu obenem navesti razloge za njegovo podaljšanje.

Posredovanje blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec s tem nima stroškov.

 1. Uveljavljanje garancije pri prodajalcu

Radi vam bomo pomagali pri uveljavljanju garancije. Za vse izdelke, ki so bili kupljeni pred 26. 1. 2023, se lahko obrnete neposredno na nas (prodajalca).

Izdelek nam pošljite po pošti, pomembno je, da izdelek pred transportom, v izogib poškodbam med dostavo, ustrezno zaščitite, mi pa ga bomo naprej posredovali do pooblaščenega serviserja.

Izpolnite obrazec za uveljavljanje garancije in natančno predstavite problem, ki je nastal pri uporabi izdelka. O postopku obravnave garancije boste obveščeni s strani reklamacijske službe. Obvezno je potrebno priložiti tudi obrazec in kopijo računa, ki dokazuje nakup.

Naslov kamor pošljete izdelek:

Enterpoint d.o.o.
Poslovna cona A 10
4208 Šenčur

Pravice, če uveljavljate garancijo: 45 ali 30 dni za popravilo

Če ima kupljen izdelek napako in je v garanciji, lahko prvenstveno zahtevate odpravo napak (popravilo). Šele če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni (za izdelke kupljene do 26. 1. 2023) in 30 dnevnem roku* (za izdelke kupljene od 26. 1. 2023 naprej), vam mora proizvajalec zamenjati izdelek z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če tega ne stori, lahko pogodbo razdrete in zahtevate vrnitev kupnine ali pa zahtevate znižanje kupnine, če se odločite, da boste izdelek kljub napakam obdržali.

*Rok se lahko podaljša za 15 dni, pri čemer pa bo moral proizvajalec o tem še pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in mu obenem navesti razloge za njegovo podaljšanje.

Kdo plača stroške materiala, nadomestnih delov, prevoza?

Kupec, ki je popravilo uveljavljal v trajanju garancijskega roka, s popravilom ne sme imeti nikakršnih stroškov.

Večkratno popravilo, napake pa se ponavljajo?

Če je bil izdelek na popravilu že večkrat, seštejte vse dni, ko je bil na servisu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki. Le če seštevek vseh dni presega 45 dni (za izdelke kupljene do 26. 1. 2023) oziroma 30 dni* (za izdelke kupljene po 26. 1. 2023), lahko zahtevate, da vam izdelek zamenjajo z enakim, novim in brezhibnim.

*Rok se lahko podaljša za 15 dni, pri čemer pa bo moral proizvajalec o tem še pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in mu obenem navesti razloge za njegovo podaljšanje.

Stvarna napaka

Potrošnik lahko od prodajalca najprej zahteva popravilo ali zamenjavo blaga z novim in brezhibnim (izbira je, razen v določenih primerih, na strani potrošnika). Šele če prodajalec tega ne bo izpolnil, bo potrošnik lahko zahteval sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine (torej odstopil od pogodbe).

Stvarno napako lahko uveljavljate izključno pri prodajalcu. Izdelek ima stvarno napako, če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Lahko jo uveljavljate pri nakupu katerega koli izdelka, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

Zahtevate lahko odpravo napake ali zamenjavo blaga z novim, brezhibnim izdelkom. Če prodajalec izbrane obveznosti ne bo izpolnil, potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine (torej odstopil od pogodbe).

 

V primeru neskladnosti blaga

Ki se pokaže v manj kot tridesetih dneh po njegovi dobavi, ima kupec  pravico do zavrnitve – v tem času lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine, ne da bi moral predhodno zahtevati popravilo blaga ali njegovo zamenjavo.

Če je neskladnost blaga obstajala že v času dobave je prodajalec tisti, ki mora znotraj obdobja enega leta, dokazovati, da očitane napake ob dobavi blaga ni bilo.

 

Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prvega odstavka.

V obvestilu o napaki morate natančno opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo. Obvestilo o napaki nam lahko sporočite osebno, o čemer vam bomo izdali potrdilo, ali pa izdelek pošljete v našo prodajalno, kjer ste ga kupili. Naslov: Enterpoint d.o.o., Poslovna Cona A 10, 4208 Šenčur.

V kolikšnem času lahko uveljavljate stvarno napako?

O napaki nas morate obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. Svoje pravice lahko uveljavljate v največ dveh letih od prevzema izdelka. To velja za nove izdelke. Če ste kupili rabljen izdelek, lahko stvarno napako uveljavljate v največ enem letu od prevzema izdelka.

Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

V vsakem primeru imate tudi pravico, da zahtevate povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti.

S strani spletne trgovine opravljena storitev

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

Odgovorili vam bomo v 8 dneh

Ne glede na to ali se z obstojem napake strinjamo, vam bomo pisno odgovorili v roku osmih dni.

Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

V pomoč pri uveljavljanju stvarne napake vam bodo obrazci:

Stvarna napaka: če izdelek vrnete sami

Stvarna napaka: če izdelka ne vrnete sami

Če ste ob prevzemu paketa opazili, da sta izdelek ali embalaža fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine. Škodo je potrebno prijaviti v roku 7 koledarskih dni od datuma prejema pošiljke na e-naslov [email protected] ali po telefonu 030 670 680.

Ko naročeni izdelek prejmete, ga nemudoma preglejte in če ugotovite, da je poškodovan, prevzem takoj zavrnite. Izdelek fotografirajte in nas o tem obvestite na elektronski naslov [email protected]. Potrebujemo tudi opis poškodbe v pisni obliki – izpolnite lahko obrazec na povezavi. Prav tako priporočamo, da embalažo odpirate previdno in je ne uničite bolj, kot je nujno.

Pomembno: Med dostavo poškodovanega izdelka ni mogoče uveljavljati brez originalne embalaže!

Pri Pošti Slovenije lahko sami vložite postopek odškodnine. V primeru, da boste postopek sprožili sami, to storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke na vašo matično Pošto, ki vam je artikel dostavila.

Na Pošti je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino.

Je izdelek, ki ste ga prejeli napačen oziroma drugačen od naročenega? Lepo vas prosimo, da nam izdelek vrnete, mi pa vam bomo vrnili kupnino.

Izdelek nam lahko vrnete osebno na lokaciji podjetja ali kot paket preko dostavne službe. Obvezno ne pozabite na račun in izpolnjen obrazec za vračilo izdelka:

Enterpoint d.o.o.
Poslovna cona A 10
4208 Šenčur

Kako poteka reševanje vračila izdelka boste obveščeni s strani reklamacijskega oddelka. Takojšnja menjava artikla na prevzemnem mestu ni mogoča.

Niste prejeli celotnega naročila? Ena od možnosti je, da preostali del naročila še pripravljamo. Obstaja tudi možnost, da se je zalomilo v postopku priprave in smo nehote spregledali del naročila. Opravičujemo se vam za nevšečnosti in vas prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte [email protected] ali preko tel. št.: 030 670 680. V najkrajšem možnem času vam bomo poslali manjkajoči del naročila.